מצטרפים ופותחים את היום עם דבר תורה קצר, מתוק ומרתק

.