כל ספרינו

בס”ד זכו ספרינו להתעטר בהסכמות מגדולי ישראל שליט”א
לפרטים נוספים ולהזמנות [email protected]
לצפייה/ הורדת קטלוג כל הספרים

החומש החדש עם ביאור – כל אתין שבתורה
החומש החדש עם ביאור “כל אתין שבתורה”. ביאור כארבעת אלפים תיבות הריבוי והמיעוט: “את”, “גם”, “אך”, “רק”, שבחמשה חומשי תורה, מדברי חז”ל בתלמודים ובמדרשים, וע”פ הראשונים והאחרונים, עם הוספות, חידושים וביאורים, בדרכי ההלכה, פלפול, עיונים ע”פ תורת הנסתר ותורת החסידות, דרושים, מוסר והשקפה. תוספות הערות וחידושים ממרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל. ב’ כרכים, 1,550 עמודים

Capture

מדה כנגד מדה ד’ חלקים
מדה כנגד מדה 4 חלקים. ליקוט נרחב ועיון בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים על תנ”ך, ש”ס, מדרשים וזוהר בהנהגת בורא העולם את הבריאה בדרך של מדה כנגד מדה. כולל חידושים וביאורים. למעלה מ 12,000 מקורות, מפתחות מורחבות ויותר מ 3300 עמודים בכל החלקים. בהוצאת מוסד הרב קוק

הגדה של פסח – מדה כנגד מדה
הגדה של פסח – מדה כנגד מדה. ביאור המדה כנגד מדה בסיפור יציאת מצרים, עם הלכות והנהגות וכן שו”ת ממרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל
יצא לאור במהדורות מפוארות בעברית ובאנגלית

הגדה של פסח

מגילת אסתר – מדה כנגד מדה כולל 350 ביאורי ”עד דלא ידע” בהלכה ובאגדה
מגילת אסתר – מדה כנגד מדה – גלימה למגילה ליקוט נרחב ועיון בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים בביאור המדה כנגד מדה במגילת אסתר. כולל 350 ביאורי ‘עד דלא ידע’ – בהלכה ובאגדה. דרוש, מוסר, השקפה, פלפול, השלכות הלכתיות מרתקות, סיפורים חידות וגימטריאות, משולבים בעובדות והנהגות מגדולי הדורות

esther

הגדה של פסח – מדה כנגד מדה – מהדורא אנגלית
הגדה של פסח – מדה כנגד מדה. ביאור המדה כנגד מדה בסיפור יציאת מצרים, עם הלכות והנהגות וכן שו”ת ממרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל
יצא לאור במהדורות מפוארות בעברית ובאנגלית

הגדה של פסח

מגילת אסתר – מדה כנגד מדה כולל 350 ביאורי ”עד דלא ידע” בהלכה ובאגדה – מהדורא אנגלית
מגילת אסתר – מדה כנגד מדה – גלימה למגילה ליקוט נרחב ועיון בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים בביאור המדה כנגד מדה במגילת אסתר. כולל 350 ביאורי ‘עד דלא ידע’ – בהלכה ובאגדה. דרוש, מוסר, השקפה, פלפול, השלכות הלכתיות מרתקות, סיפורים חידות וגימטריאות, משולבים בעובדות והנהגות מגדולי הדורות

מגילת אסתר מדה כנגד מדה 1
מגילת אסתר מדה כנגד מדה 2

ברכון מדה כנגד מדה
ברכון מהודר עם פירושי מדה כנגד מדה. הלכות, ביאורים והערות ממו”ר מרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל. מהדורה עברית ומהדורה אנגלית. אפשרות להזמנה עם הנצחה/הקדשה על הכריכה, מתאים לבר מצוה, חתונה, סיום, ושאר אירועים

ברכת המזון אנגלית ועברית

ספר הזכרון “שי”ח מן השמים” למרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל

ספר זכרון מזווית אחרת, תוכו רצוף הלכה ואגדה במגוון כביר של נושאים, מתובל בסיפורי תפארה וקדושה מרגשים ומחזקים, המסופרים מנקודת מבטו של תלמיד שזכה לשהות ולהסתופף בבית רבו זמן רב במשך כחמשה עשרה שנים. בין אוצר שלל מקצועות התורה הנידונים בספר והשאלות והתשובות שבו, ישנם חידושים, ביאורים ועיונים בתנ”ך, גמרא ומדרשים, בירורי הלכה בד’ חלקי שו”ע, מעשים והנהגות, עצות, הערות והארות, חינוך, חיזוק ואמונה, מוסר והשקפה, אגדה ותפילה, נטילת ידים, ציצית, תפילין, בית כנסת, פרנסה, רופאים ורפואה, ענייני שמות ושידוכים, כיבוד הורים, שלום בית, שבת וימים טובים, ארץ ישראל, פריה ורביה, מגיפת הקורונה, עין הרע, תשובה וגאולה, ענייני לבוש, חיידרים, ישיבות, כוללים וסמינרים, גרים וגיורים, פיקוח נפש, שמירה והצלה, קירוב רחוקים, הלכות והנהגות הרב והחכם, ספרים וסיומים, מעשר וצדקה, ברית מילה, ספר תורה, נזיקין, ממונות, צניעות, דירות וקרקעות, סיפורי הוד נאצלים, זכרונות מחוויות מעוררות השראה, סגולות שנגלו, ברכות שנתקיימו, מופתים שנחזו, ועוד ועוד. בספר כמות עצומה של תשובות ממרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל, כשחלקן מפתיעות ומדהימות ביותר. כ 750 עמודים. מהדורה מפוארת

שיח מן השמים

השולחן הערוך לרב
הלכות והנהגות ייחודיות לרב ולחכם בד’ חלקי שו”ע וסביב מעגל השנה, הנובעות מתוקף תפקידם ומעמדם. שו”ת בדיני הרב והנהגתו להלכה ולמעשה, כולל תשובות רבות ממרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל. מאמרי חז”ל ורבותינו קדמונים עם אחרונים לשלהב לב המעיינים ליקרת שגב מעלת תלמידי החכמים לתפארת שבחם מעלתם וסמכותם

shulchan-aruch-larov

השולחן הערוך לבעל נפש

ענייני חומרות בהלכה. האם “יש ענין”, האם “צריך”, או “חייבים” להחמיר אם לאו. באלו הלכות והנהגות כדאי/ראוי/חובה להחמיר. האם כל אחד ראוי להתהדר באיצטלת “בעל נפש”, “ירא שמים”, “מדקדק במצוות”. סובב והולך על סדר ד’ חלקי השו”ע וסביב מעגל השנה. כולל מעשים מעוררי השראה מגדולי ישראל בענין “חומרה מול פגיעה בזולת”, סיפורים נפלאים בעלי מסר חד ונוקב מגדולי האומה. בתוספת תשובות והערות ממרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל

 

השלחן הערוך לבעל נפש

ומלאו את הארץ
ומלאו את הארץ. עז”ר (277) עצות וסגולות לפריון, מאוצרות חז”ל ומרבותינו הראשונים והאחרונים וממה שקבלנו בכתב ובע”פ ממרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל (ספר זה הוא גם בעברית וגם באנגלית)

english hebrew cover_2-page-001

אוזן עבדך
שימוש במכשירי שמיעה בשבת ויו”ט, קיום מצוות לחרש ולכבד השמיעה, שאלות ותשובות פוסקי הדור למשתמשים במכשירי שמיעה ושתל שבלולי (קוכליארי).
כולל תשובות מרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל והגאב”ד הגר”א וייס שליט”א

אוזן עבדך

למצוא חשבון
חישובי תורה מופלאים ומבריקים, מאוצרות גדולי הדורות קדמונים ואחרונים על סדר פרשיות התורה והמועדים ערוכים, ויכללו גם תפילת רבים, בגאונות מבריקה שזורים ומתובלים, קושיות נהדרות עם תירוצים בהירים, סודות רמזים ויהלומים מבהיקים, פלפולים נוצצים ופנינים יקרים, מהם ניבט העומק והחכמה בתורה שהינם אין סופיים, את חשכת הגלות קורנים ומאירים, לחשוף ולדלות צפונות טמירים, בם להצהיל פנים ולבבות טהורים, פרפראות לחכמה, בתקווה ושאיפה נאמנה, לחשוף רובד לא נודע, ולזכות להגדיל תורה ולהאדירה.

למצוא חשבון

פותח את ידך – ב’ חלקים
פותח את ידך. חידושי תורה, ובירורי הלכה, ערוכים על סדר פרשיות התורה, שזורים ומתובלים בדרושים, מעשים והנהגות, עצות והארות, ענייני חינוך, מוסר והשקפה,
פרקי חיזוק והתעוררות, מגאוני הזמן, צדיקי ופוסקי הדור. ונלווה אליו “שו”ת דעת רבותינו” מאות שאלות ותשובות בד’ חלקי שו”ע, ביאורים ועיונים בתנ”ך ובש”ס, חינוך,
השקפה, אגדה והנהגה ממרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל ועוד גדולי ישראל. ב’ חלקים וכ- 1,200 עמודים ומעוטר בהסכמות גדולי ישראל

Poteach Et Yadecha 2 Vol פותח את ידך - ב' חלקים
brain power

Brain Power – Hebrew

Torah’s Timeless Secrets to A Stronger Memory. Practical advice and segulot from Chaza”l for preventing forgetfulness and increasing our memory power. Attached to the book are 2 review charts that have the names of all the tractates (both Mishna and Gemara) and 101 boxes that one has to fill out as he progresses in his learning (Chaza”l teach us that 101 repetitions enhances memory). These charts are a motivational tool, that IY”H will inspire you to learn more. Now in Hebrew and in English

קונטרס השכחה והזכרון
קונטרס השכחה והזיכרון. ליקוט נרחב של כ 200 סגולות ועצות מעשיות מחז”ל ומרבותינו הראשונים והאחרונים המלמדים כיצד להימנע משכחת הלימוד וכיצד לשפר ולהיטיב את זכרון הדברים הנלמדים. ביאורים, בירורים וחידושים בנושא חשוב זה. ונלווה אליו ׳פוסטר השינון והחזרה׳ למילוי עצמי של מספר חזרות הלימוד, לקיים מאמרם ז״ל (חגיגה ט:): ״אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד״. וכדי שנזכה להיות מאותם שעליהם נאמר: ״אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו״

השכחה והזיכרון

בדרכי אבות – ב’ חלקים
בדרכי אבות. חז”ל מגלים לנו שהאבות הקדושים שמרו וקיימו את התורה עוד לפני שניתנה, מאידך יש דברים בפשט הכתוב הנראים כסותרים לקביעה זה. למשל, אנחנו רואים שיעקב נשא שתי נשים שהוא איסור תורה! וכן מאות דוגמאות אחרות. בספר זה ישנו ליקוט נרחב מהראשונים ומהאחרונים המראה כיצד אכן קיימו האבות את כל התורה כולה עוד לפני שניתנה (על השאלה מיעקב אבינו יש בספר למעלה מ-25 תשובות שונות). אנו מצווים ללכת בדרכי אבות שנקראו ישרים, מהם גם למדנו על מצוות בין אדם לחבירו ועל מידות טובות. אי”ה מעיון בספר זה נוכל להשכיל על דרכי אבותינו הקדושים, כמו גם לראות שכל דברי חז”ל אמת לאמיתה, צרופים ונכונים. ב’ חלקים, כולל הערות וביאורים ממרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל

בדרכי אבות

מעלות רבקה – על התורה
מעלות רבקה על התורה, חידושי תורה, ובירורי הלכה ערוכים על סדר פרשיות התורה, שזורים ומתובלים בתשובות, מעשים והנהגות, עצות והארות מגאוני וצדיקי הדור שליט”א,
שזכינו להיות להן עד ולקבל מהם בע”פ ובכתב, ונלווה אליו שו”ת ממרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל ומרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל ומעוד גדולי ישראל כ 500 עמודים

מעלות רבקה

פוסטר החלומות
נהדר כמתנה לחדר השינה של הילדים, לסוכה או לבית הספר של הילדים

rav-looking

בזאת יבא אהרן
בזאת יבא אהרן. חידושי תורה, ובירורי הלכה ערוכים על סדר פרשיות התורה, שזורים ומתובלים בתשובות, מעשים והנהגות, עצות והארות מגאוני וצדיקי הדור שליט”א, שזכינו להיות להן עד ולקבל מהם בע”פ ובכתב, ונלווה אליו שו”ת ממרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל, מרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל, מרן הגר”נ קרליץ זצ”ל, מרן הגראי”ל שטינמן זצ”ל ומעוד גדולי ישראל. כ500 עמודים

בזאת יבוא אהרון

ברוך אשר נתן
ברוך אשר נתן. על השבת והמועדים. חידושי תורה, ובירורי הלכה על השבת וכל המועדים על סדר השנה, משולבים בפרקי חיזוק לקנין התורה ואהבתה עם הערות ותשובות
מרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל, מרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל, מרן הגר”נ קרליץ זצ”ל, הגר”א נבנצל שליט”א, הגאב”ד הגר”א וייס שליט”א ועוד גדולי ישראל

ברוך אשר נתן

פרי אהרן
פרי אהרן. חידושים על התורה, ש”ס, רמב”ם, מוסר ועוד

פרי אהרון

תיק”ו
תיק”ו. ענייני אליהו הנביא ז”ל הבלתי פתורים והמחכים להכרעתו

תיקו

מנחה קטנה על התורה
מנחה קטנה – חידושים על סדר פרשיות התורה, כולל שו”ת ממרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל

מנחה קטנה

שקולין כאחד

כ-150 דרכי הבנה מחודשים וראיות ע”פ דברי חז”ל בתלמודים ובמדרשים, ודברי רבותינו הראשונים והאחרונים, לסלול ולהאיר שבילים חדשים במאמר חז”ל: ‘הוא אהרן ומשה’ ‘הוא משה ואהרן’ מלמד ששניהם שקולין כאחד (יצא לאור בשתי כריכות שונות).

 

שקולין כאחד ביחד

ספר על כן על התורה
ספר על כן, חידושים על סדר פרשיות התורה עם שו”ת ממרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל

על כן

מפתחות הפרנסה
מפתחות הפרנסה. 106 עצות וסגולות לפרנסה ועשירות מאוצרות חז”ל ומרבותינו הראשונים והאחרונים.
יוצא לאור בהמלצתו ועידודו של מו”ר מרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל. עברית/אנגלית

מפתחות הפרנסה כריכה צד עברית

מפתחות השידוך
עצות וסגולות למציאת הזיווג מאוצרות חז”ל ומרבותינו הראשונים והאחרונים בהמלצתו ועידודו של מו”ר מרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל. עברית-אנגלית או עברית-צרפתית

מפתחות הפרנסה אנגלית ועברית
Keys To A Shidduch

על הניסים
שאלות ותשובות ממרן פוסק הדור רבי ניסים קרליץ זצ”ל ותשובות מו”ר מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי זצ”ל

על הניסים

וכתבתם
חשיבות חידושי תורה והחיוב לכותבם כולל שו”ת עם מרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל

וכתבתם כריכה חדשה

מה נשתנה שן
ס”ג (63) ביאורים מחודשים בענין “אף אתה הקהה את שיניו” בהגדה של פסח (מהדורא שישית)

כריכה - מה נשתנה שן

מנחה קטנה על מסכת שבועות
מנחה קטנה על מסכת שבועות, חידושים והערות כולל תשובות ממרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל

מנחה קטנה שבועות